CENNIK

Zapraszamy do skorzystania z oferty, w celu pytań lub uzyskania stosownych informacji, prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. 

Numer rachunku bankowego:

Queen’s Tenis Warszawa

 50 1140 2004 0000 3402 8085 5492

Do zobaczenia na korcie!

Regulamin

 

§1.
Organizatorem zajęć jest Akademia tenisa ziemnego – Queen’s Tenis Warszawa.

§2.
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania niniejszej Akademii tenisa ziemnego.

§3.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania: regulaminu Queen’s Tenis Warszawa, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa.

§4.
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (tenisowe).

§5.
Czas trwania zajęć wynosi 1h – 60 minut.

§6.
Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.queensteniswarszawa.pl

§.7
Opłatę za zajęcia należy uiścić do 7 dnia miesiąca z góry za każdy miesiąc, przelewem na konto, bądź osobiście do rąk instruktora.

§.8
W przypadku odwołania zajęć przez trenera/organizatora wypoczynku opłata za trening oraz inne formy wypoczynku np. półkolonie, obozy nie zostaje zwrócona, a zajęcia oraz inne formy wypoczynku pozostają do odrobienia w terminie wyznaczonym przez trenera/organizatora wypoczynku. W przypadku braku nieobecności na zajęciach uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innym terminie ustalonym z trenerem/organizatorem. 

§.9
Opłata za zajęcia, treningi oraz inne formy wypoczynku nie podlega zwrotowi. Zwrot opłaty możliwy jest jedynie w ramach wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowia – m.in. wystąpieniem choroby z objawami covid-19, itd, w tym celu należy przesłać organizatorowi zaświadczenie lekarskie lub inny dokument lekarski, opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby dni.

§.10
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nie przewiduje się zwrotu opłaty, natomiast po konsultacji z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć do końca roku szkolnego w innej grupie treningowej, na podobnym poziomie.

§.11
Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiazani do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (48 godzin). W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów. Natomiast odwołanie treningu w dniu zajęć jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort.

§.12
W przypadku rezygnacji, osoba zobowiązana jest do poinformowania o tym trenera z miesięcznym wyprzedzeniem.

§13
W przypadku złych warunków atmosferycznych, zajęcia na kortach otwartych zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.

§.14
Ze względów bezpieczeństwa niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

§.15
Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć, filmów oraz innych materiałów promocyjnych. Osoby nie wyrażające zgody, proszone są o przekazanie informacji instruktorowi.

§.16
Uczesnictwo w zajęciach Akademii tenisa ziemnego Queen’s Tenis Warszawa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§.17
Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych i marketingowych.

§.18
Queen’s Tenis Warszawa zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Dane do przelewu:

Wpłata do 7 dnia miesiąca, z góry za każdy miesiąc.

Queen’s Tenis Warszawa

nr konta: 50 1140 2004 0000 3402 8085 5492

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij